Drie Europese thema’s

We onderzoeken drie Europese thema’s die een rol spelen in de wijk Heer. Door in gesprek te gaan met de bewoners en ondernemers in de wijk en omgeving. Elk van de drie thema’s is ook een van de onderwerpen voor de ‘Bitterballendebatten’ die we in september in Heer organiseren.

1.
Samenleven en veiligheid in een grenzeloze grensregio

Open grenzen komen met veel voordelen, maar wat doet het eigenlijk met ons gevoel van veiligheid? Hoe ervaren de bewoners van Heer het open-grenzen-beleid in Europa? Reizen zij zelf vaak over de grens?

2.
Green deal: de gevolgen van de duurzame transitie op lokaal niveau

Maastricht was een van de wereldwijde steden waar jongeren in groten getale de straat op gingen tijdens de klimaatprotesten. Leggen de bewoners van Heer ook massaal zonnepanelen op hun dak of is duurzaamheid niet echt een thema?

3.
Open grenzen en flexibel ondernemerschap in de grensregio

Met haar vele winkels, zaakjes en cafés is Heer een levendige wijk met veel midden-en klein bedrijven, gerund en bezocht door lokale bewoners. Wat doen de gesloten grenzen met deze bedrijven? Hoe houden ze het hoofd boven water in de coronacrisis?

In het teken van Corona

Het digitale en lokale onderzoek staat natuurlijk in het licht van het coronavirus, dat zich niets van landsgrenzen aantrekt. Wat merken we op lokaal niveau van de Europese samenwerking en spanningen die er zijn en die extra duidelijk worden in tijden van corona? Hoe beïnvloedt het coronavirus het leven van bewoners en ondernemers in Heer en omstreken?

Hoewel de wereld de laatste maanden enorm is veranderd en de actualiteit ons allemaal bezighoudt, blikken we met ‘Hier in Europa’ ook terug in de tijd. Bijvoorbeeld: hoe hebben de bewoners en ondernemers in Heer de veranderingen in Europa ervaren sinds de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992?