Er werd, zeker in het begin, veel geklaagd over de verschillen in aanpak van de corona-crisis tussen de buurlanden Nederland en België, nog los van de resultaten ervan. “Belgen hebben meer regels nodig. Nederlanders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheids- en saamhorigheidsgevoel om uiteindelijk hetzelfde te bereiken.”

Bron: gesprek en reflectie

Leave a Reply