We zijn misschien wel meer verbonden dan ooit. Toch lijken radiostations, televisieshows en andere ‘broadcasters’ juist nu terug te grijpen op artiesten ‘van eigen bodem’. Radio1 in België tracht hiermee de artiesten zelf te steunen, Nederlandse radiostations en artiesten richten zich in onderstaand voorbeeld op ‘goede doelen’. Is de solidariteit die uitging van de ‘Lage Landen Lijst’ plots verdwenen? 

Bron: Radio1 (B), NOS.nl.

Leave a Reply