Het vrij reizen tussen de Europese landen wordt gezien als één van de belangrijkste verworvenheden van de EU, maar er is ook verzet: burgers en politici zijn soms niet gelukkig met het feit dat vluchtelingen, wanneer ze eenmaal ‘binnen’ de EU zijn, zonder veel moeilijkheden van het ene land naar het andere kunnen trekken. Dit, maar ook de corona-crisis en de angst voor (te) veel grensverkeer en het verliezen van controle, zorgt voor verschillende afgesloten grenzen en blokkades, nu vaak door de landen zelf bepaald. Europa kan of wil hier weinig aan doen lijkt het.

Bron: artikel en reflectie 

Leave a Reply